Ödeme Emri Nedir? Ödeme Emrine Karşı Nereye, Ne Kadar Sürede Başvurulur? Ödeme Emri ve Dava Dilekçe Örneği

Ödeme Emri Nedir? ,Ödeme Emrine Karşı Nereye, Ne Kadar Sürede Başvurulur? ,Ödeme Emri ve Dava Dilekçe Örneği

Ödeme Emri Nedir? Ödeme Emrine Karşı Nereye, Ne Kadar Sürede Başvurulur? Ödeme Emri ve Dava Dilekçe Örneği

ÖNEMLİ NOT: Bu yazıdaki açıklamalar, vergi hukukuna göre ödeme emrine ilişkindir.

Ödeme Emri Nedir?
Ödeme emri, 6183 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre, amme alacağını vadesinde ödemiyenlere, 7 gün içinde  (7061 sayılı Kanunla yapılan değişiklik 01.01.2018 tarihinden itibaren 15 gün) borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir “ödeme emri” ile tebliğ olunur.


Ödeme emri, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre vadesinde ödenmeyen kamu alacakları için düzenlenir. Kamu borcunu vadesinde ödemeyenler adına vergi dairesince düzenlenen ödeme emri, borçlulara Deneme Bonusu 7 gün (01.01.2018 tarihinden itibaren 15 gün olmuştur.) içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları konusunda yapılan bir bildirimdir.

Ödeme emrinin düzenlenmesi ile vergi dairesi aynı zamanda kamu alacağının tahsili için cebri tahsilat işlemlerine Bahis Siteleri de başlamış sayılır.

Alacağın cebri icra yoluyla tahsiline ödeme emrinin tebliği ile başlanması ve haciz işleminin tatbiki için öncelikle borçluya ödeme emrinin gönderilmesi gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Bu yazıdaki açıklamalar, vergi hukukuna göre ödeme emrine ilişkindir.YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER