Emeklilik için eksik prim günü nasıl tamamlanır, toplu ödeme yapılır mı? EYT eksik prim tamamlama!

EYT'de eksik prim günü hesaplama... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dakika açıklamasıyla EYT düzenlemesinin detaylarını Beştepe'de yapılan toplantı sonrasında kamuoyuna açıkladı. EYT düzenlemesinde yaş şartı olmayacağı belirtilirken, sigortalılık süresi ve eksik prim gün sayısının nasıl tamamlanacağına yönelik araştırmalar yapılmaya başlandı. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç konuya ilişkin görüşlerini dile getirdi. İşte EYT SSK, Bağ Kur, Emekli Sandığı ile EYT eksik prim gün sayısı tamamlama toplu ödeme hakkında tüm detaylar...

Emeklilik için eksik prim günü nasıl tamamlanır, toplu ödeme yapılır mı? EYT eksik prim tamamlama!

Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen EYT düzenlemesinin detayları canlı yayın ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Düzenlemeyle yaklaşık  2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olması beklenen EYT yasasında yaş sınırı olmaksızın herkesi kapsayacağı bildirildi. Peki, "EYT eksik prim günü nedir, nasıl tamamlanır?" İşte EYT eksik prim günü tamamlama ve toplu ödemeye ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

 

EKSİK PRİM GÜNLERİ TOPLU ÖDENEBİLİR Mİ?

02/11/1969 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 01/09/1989. Emeklilik için yaş ve yıl şartını doldurdum. Ama askerliğimi 540 prim günü olarak borçlanmama rağmen, hala 850 gün prim eksiğim var. Geri kalan eksik prim günlerimi toplu ödeme imkânım var mı? (Hakan T.)

Sigorta başlangıç tarihi itibarıyla SSK’dan emeklilikte 51 yaş ve 5450 prim gününe tabisiniz. Prim gününüz 3600 günden fazla 5450 günden az ise 60 yaşında emekli olabilirsiniz. Eksik prim günleri ancak erkeklerde askerlik, kadınlarda doğum borçlanması ile tamamlanabilir. Bunun dışında geçmişe dönük topluca prim ödeme hakkı bulunmuyor. Kalan eksik günlerinizi sadece isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek tamamlayabilirsiniz.

 

Eksik prim günlerini tamamlamak için borçlanma yapılabilecek süreler ise şöyle:

– Sigortalı kadınların, üç çocuğa kadar, her çocuk için çalışmadıkları sürelerin 2 yıla kadar kısmı,

-Ücretsiz doğum izinleri

– Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreler,

– Kamu görevlilerinin personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,

 

– Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,

 

– Sigortalı olmaksızın yapılan 1 yıla kadar avukatlık staj süreleri,

– Sigortalıların beraatla sonuçlanan tutukluluk veya gözaltı süreleri,

– Grev ve lokavtta geçen süreler,

– Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,

 

– Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden aybaşına kadar açıkta geçirdikleri süreleri,

 

– 13 Şubat 2011 tarihinden sonra, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri,

– Sigortalı olmaksızın, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun’a göre yurt dışına gönderilenlerin, yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim süreleri,

–Türk vatandaşlarının yurt dışı borçlanması.

 

Toplu ödeme sadece kanunda sayılan bu durumlar için borçlanma suretiyle yapılabilir. Onun dışında eksik prim günleri için toplu ödeme hakkı bulunmuyor.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ TOPLU ÖDENEBİLİR Mİ?

Ben 26.08.1979 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 16.08.1999. Prim ödeme gün sayım 1479. Emeklilikte 58 yaş ve 5975 prim gününe tabiyim. Bu durumda emekli olabilmek için çalışmak zorunda olduğum fiili sürem ve isteğe bağlı ödeyebileceğim azami gün sayısı nedir? İsteğe bağlı gün için toplu ödeme yapabilir miyim? İsteğe bağlı sigortada aylık ödeme tutarı nedir? (Bülent A.)

SSK’dan normal emekli olabilmeniz için kalan 4496 günün son 1261 günlük kısmında fiilen 4/1-a kapsamında çalışmalısınız. O tarihe kadar isteğe bağlı sigorta primi ödeyebilirsiniz.

İsteğe bağlı sigorta primleri aylık ödenir, toplu ödeme imkânı bulunmuyor. İsteğe bağlı sigorta primi asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasında olmak kaydıyla sizin belirleyeceğiniz kazanç tutarı üzerinden ödenir. Asgari ücret üzerinden ödemek isterseniz bu yıl için günlük 69.02 TL, aylık olarak da 2070,72 TL prim ödersiniz.

 

Prim gününü 5975 güne tamamlamakta zorlanırsanız 3600 gün ile 60 yaşında emekli olma seçeneğini de tercih edebilirsiniz. Bu durumda ise önce 860 gün isteğe bağlı sigorta primi ödeyip, ardından en az 1261 gün SSK’lı (4/1-a) olarak çalışmalısınız.

SSK EMEKLİSİ KADIN, SSK’LI BABASINDAN ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİR Mİ?

Annem 1943 doğumlu ve işçi emeklisi. İşçi emeklisi olan babam 2008 yılında vefat ettiğinden beri babam üzerinden ölüm aylığı alıyor.

#habericireklam#300x250#130#right#

SSK emeklisi dedemden ölüm aylığı almakta olan anneannem 2009 yılında vefat etti. İlçemizdeki SGK Müdürlüğü'ne sorduğumuzda annem 2 maaş aldığı için babasından maaş bağlanamayacağını sözlü olarak ilettiler ve başvurumuzu almadılar.

Özet olarak, SSK emeklisi olan annem, SSK emeklisi eşinden dolayı aldığı ölüm aylığı ile birlikte SSK emeklisi babası üzerinden de ayrıca ölüm aylığı alabilir mi? (Oğuz T.)

SGK’dan verilen bilgi doğrudur. Anne veya babadan ölüm aylığı bağlanabilmesi için genel kaide, sigortalı bir işte çalışmamak ve kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı almamaktır. Başka bir ifade ile SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı kapsamında çalışan ya da kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı bağlanmış olanlar anne babadan ölüm aylığı alamazlar. Bu uygulamanın istisnası, anne veya babanın 2008 öncesi Emekli Sandığı’na, kişinin de farklı statüye tabi olmasıdır.

Dedeniz Emekli Sandığı’na tabi olsaydı anneniz SSK’dan bağlanan kendi aylığının yanı sıra SSK’lı eşinden ve babasından ölüm aylığı alabilirdi. Şu durumda, SSK’lı babasından dolayı ölüm aylığı alma hakkı bulunmamaktadır.

YAŞ HADDİNDEN EMEKLİ OLANLARA 3600 EK GÖSTERGE NEDENİYLE İKRAMİYE FARKI VERİLİR Mİ?

Sınıf Öğretmeni olarak görev yaparken 1 Mart 2022 tarihinde 65 yaşı doldurmam nedeni ile re'sen emekli oldum. Temmuz 2022 katsayı artışından doğan ikramiye farkını aldım. 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek 3600 ek göstergeden dolayı ikramiye farkından yararlanır mıyım? (Muzaffer G.)

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin yanı sıra diğer birçok memurun ek göstergesinde yapılan artış 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Ek göstergesi 3600’e çıkartılan veya ek göstergesi artırılan diğer kişilerden halen emekli olanlar, 15 Ocak 2023 tarihinden sonra yeni ek gösterge üzerinden emekli aylığı almaya başlayacaklar.

15 Ocak 2023 tarihinden önce kendi isteği ile emekli olmuş kişiler, ek göstergeden dolayı emekli ikramiyesi farkı alamayacaklar.

 

Yaş haddi veya kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılmış kişilerin durumu ise farklıdır. Bu kişilere, aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ile “ilk mali yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda” meydana gelecek artışlardan kaynaklanan ikramiye farkları ayrıca ödenir. Ek gösterge artışı, emekli ikramiyesinin hesaplanmasında kullanılan katsayı dışındaki unsurlardan biridir. Ek gösterge düzenlemesi, ilk mali yılın birinci ayı olan ocak ayında yürürlüğe gireceği için bu yıl yaş haddinden dolayı emekli olanlar veya kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı mensupları emekli ikramiyesi farkı alabilecekler.

İKALE KAPSAMINDA EMEKLİ OLANLAR İKRAMİYE FARKI ALABİLİR Mİ?

4603 Sayılı Yasa kapsamında bir kamu bankasında sosyal güvenlik bakımından Emekli Sandığı’na tabi olarak çalışmaktayım. Bankanın İKALE YÖNETMELİĞİ uyarınca 02.10.2022 tarihinde zorunlu olarak emekli olacağım. 3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe gireceğinden ikramiyem 3000 ek göstergeye göre hesaplanacak. Ben ve benim durumumda olanlar 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu 89. maddesi 6. fıkrasından faydalanarak ek gösterge farkını alabilir mi? Nasıl bir yol izlemeliyim? (Ekrem Ş.)

 

Kanunda emekli ikramiyesi farkının sadece yaş haddi veya kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılanlara verileceği düzenlenmiş bulunuyor. İkale Yönetmeliği kapsamında emekliye ayrılmak, kanunda sayılan haller arasında yer almıyor. Dolayısıyla emekli ikramiyesi farkı alamayacağınızı düşünüyorum. Ama siz yine de Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan talepte bulunun.

 

MEMURLUKTAN SONRA BAĞ-KUR’A TABİ KİŞİ NASIL EMEKLİ OLUR?

Ben 30.12.2002 tarihinde memuriyete başladım. 06.12.2018 tarihinde birinci derecede iken istifa ettim ve şirket ortağı oldum.

Sormak istediğim husus şu: 25 yılı doldurmadan 7000 prim gününü tamamlarsam emekli olabilir miyim? Cevabınız evet ise Emekli Sandığı koşullarına göre mi yoksa BAĞ – KUR’a göre mi emekli olurum? Çalışmaya devam edeceğim için benim, eşimin ve çocukların sağlık giderleri için ne yapmam gerekiyor?

Devletteki 16 yıllık hizmetime karşılık olarak, işçilerdeki kıdem tazminat gibi, emekli olduğumda herhangi bir ödeme alabilir miyim? (Hakan B.)

 

Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında başlayan SSK’lıların (4/1-a) normal emeklilik için kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000 prim gününü tamamlaması gerekir. Bu iki koşulu tamamlamayanlar emekli olamaz.

  •  
  •  

Prim günü 7000’den az olanlar ise en az 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık koşulunu yerine getirerek emekli olabilirler.

Söz konusu tarihlerde sigortalı çalışmaya başlayanlar BAĞ-KUR (4/1-b) statüsünde emeklilikte ise 25 tam yıl (9000 gün) sigorta primi ödemiş olması halinde yine kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında emekliliğe hak kazanır. BAĞ – KUR’lular prim günleri eksik ise en az 5400 prim günü olmak şartıyla kadın ise 60, erkek ise 62 yaşında emekli olabilir.

 

2018 yılında memuriyetten ayrılıp şirket ortağı olarak devam ettiğinize göre BAĞ – KUR’dan emekli olabilirsiniz ve normal emeklilik için 9000 prim gününü tamamlamanız gerekir.

 

Çalışmaya devam ettiğiniz sürece eşiniz ve bakmakla yükümlü olduğunuz çocuklarınız sizin üzerinizden sağlık hizmeti alırlar.

 

Emekli Sandığı’ndan değil, hizmet birleştirmesi suretiyle emekli olacağınız için ve istifa ederek memuriyetten ayrıldığınızdan devletteki 16 yıllık hizmetin karşılığı emekli ikramiyesi alamazsınız. Memuriyetteki süreniz en az 25 yıl olsaydı, hizmet birleştirmesi yaparak emekli olmanız, ikramiye almanıza mani olmazdı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER