ÖLEN BABADAN DUL KIZINA MAAŞ ne kadar? Dul kız ölen babasının maaşının yüzde kaçını alır? Ölüm aylığı kimlere hangi şartlarda bağlanır?

Sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, bir diğer deyişle sigortalının geride kalan yakınlarına koşullar devam ettiği sürece SGK tarafından yapılan ödeme ölüm aylığı olarak ifade edilmektedir. Anne ve babasının ölümüyle beraber yetim kalan çocuklara başka maaş alacak çocuk bulunmaması ve kendisi haricinde emekli maaşı alacak kimse olmaması halinde ölüm aylığı %50 oranında bağlanır. Ölen babanın kızı dul maaşı alan tek kişi değilse ve kardeş, anne gibi maaşa bağlanan bir başka aile üyesi varsa alacağı miktar yüzde 25’tir. Peki ölen babadan dul kızına maaş şartları, istenen evraklar neler? Ölen babadan dul kızına maaş ne kadar 2023? İşte detaylar.

ÖLEN BABADAN DUL KIZINA MAAŞ ne kadar? Dul kız ölen babasının maaşının yüzde kaçını alır? Ölüm aylığı kimlere hangi şartlarda bağlanır?

2022 ölen babadan dul kızına maaş ne kadar?

bağlanabilecek kişiler arasında bekar ya da dul kızı da yer alır. Tabi dul ya da yetim maaşı olarak adlandırılan bu maaşı alabilmek için birtakım şartların sağlanması gerekmektedir. 2022’de kıza dulluk maaş miktarı, maaş alan kişi sayısına göre değişiklik gösterir.

Ölen babanın emekli maaşını kimler alabilir?

ya da anne emekli ise annenin maaşını alabilecek olanlar şunlardır;

 

 

Dul kıza ölen babadan maaş ne kadar kalır?

Ölen babadan dul kızına maaş ne kadar?

Ölen babanın kızı dul maaşı alan tek kişiyse alacağı miktar maaşın yüzde 50’sidir.

 

Yukarıdaki kriterlere ek olarak ödenecek dul maaşı ölen babanın sigorta giriş tarihi ve prim ödemesi gibi konulara bağlı olarak farklılık gösterir. Dolayısıyla ölen babasından dul maaşı almak isteyen her kızın alacağı miktar farklılık gösterebilir.

Ölen babadan bekar kızına maaş ne kadar bağlanıyor, güncel tutar ne kadar. Bağlanacak maaş eğer kişi vefat ettiyse yukarıdaki hisse oranlarına göre hesaplanır. Eğer kişi emekli olmadan vefat ettiyse ve ilk defa 2022 yılında aylık bağlanacaksa;

 

 

Kızın dul maaşı alma

Kızın Dul Maaşı Alma Şartları Nelerdir?

Kızın dulluk maaşı koşullarını yerine getirmesi başvuru yapması için gereklidir. Ölen babadan dul maaşı almak isteyen kızın şu şartları sağlaması gerekir.

 

Dul maaşına başvuru nereden, nasıl yapılır?

Kızın dulluk maaşı başvurusu Sosyal Güvenlik Kurumu ya da internet üzerinden yapılır. Bizzat kuruma başvuracak kişilerin ilgili belgeler ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmeleri gerekir. İnternetten yapılan babadan dul kızına maaş başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmekte.

 

Babadan maaş alma şartları

Babadan maaş alabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

“Ölen babanın maaşı nasıl alınır?” sorusunun cevabı için bazı koşulların yerine getirilmesiyle verilir. Vefat eden babanın sosyal güvencesinin olması, ona bu sosyal güvenceyi sağlayan bir kurumda düzenli olarak çalışır durumda olmuş olması gerekmektedir.

 

 

Ölen babanın maaşını çalışan kızı alabilir mi?

Ölen babanın maaşından bazı istisna durumlarda sigortalı çalışan kız çocukları da yararlanabilmekte. Buna göre;

 

 

Ölen babasının maaşının kızı yüzde kaçını alır?

Babası ölen dul kızı yüzde kaçını alır? Emekli babadan dul kızına maaş ne kadar bağlanacağı diğer hak sahiplerinin aylık alıp almadığına göre değişir.

 

 

Kimler ölüm aylığı alır, şartları neler?

Ölüm Aylığına Hak Kazanma Koşulları Nelerdir?

Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

 

 

Ölüm aylığı bağlanabilmesi için sadece 4/1-(a) sigortalıları için öngörülen her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartında; gerek ölen sigortalı tarafından, gerekse hak sahipleri tarafından yapılan tüm borçlanmalar bu şartların oluşmasında dikkate alınmamaktadır.

 

Ancak, 1/10/2008 tarihinden önce ölen sigortalıların 900 gün hesabında borçlanılan tüm süreler dikkate alınmaktadır. Ayrıca, kendi nam ve hesabına (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi) çalışan sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için ölen sigortalıların genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şarttır.

Ölüm Aylığı Kimlere Bağlanır?

Ölüm aylığı, ölen sigortalının;

 

Hayatını Kaybeden Sigortalının Eşine Aylık Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

Eşine aylık bağlanması için, ölüm tarihinde sigortalının eşi ile yasal evlilik bağı bulunması şarttır. Sigortalının dul eşine % 50 si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 75 i oranında aylık bağlanacaktır.

 

Sigortalının yetim çocuklarına ölüm aylığı bağlanması

Hayatını Kaybeden Sigortalının Çocuklarına Aylık Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

Ölen sigortalının çocuklarına aylık bağlanabilmesi için çocukların cinsiyeti, yaşı, malul olup olmaması, öğrenim durumu ve medeni hali gibi kıstaslar mevcuttur.

 

Erkek çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

 

Malul çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

 

Malul çocuklara bağlanan ölüm aylıkları;

 

Hayatını Kaybeden Sigortalının Anne Ve/Veya Babasına Aylık Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra vefat eden sigortalının anne ve/veya babasına aylık bağlanabilmesi için de yine birtakım kıstaslar mevcuttur. Öncelikle anne ve/veya baba 65 yaşın altında ise, ölen sigortalının hak sahibi eş ve çocuklarından geriye artan hisse olmak zorundadır. Ayrıca anne ve/veya babanın her türlü kazanç ve irattan elde etmiş oldukları gelirleri asgari ücretin net tutarından az olmak zorundadır. Yine anne ve/veya babaya ölen çocuklarından ölüm aylığı bağlanabilmesi için, diğer çocuklarından hak kazanılan gelir/aylıklar hariç olmak üzere, gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması da şarttır.

 

Ölüm Aylığı Bağlanması İçin Nereye Ve Nasıl Başvurulur? Müracaat İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

4(a) (SSK)kapsamında ilk ölüm aylığı bağlama işlemleri için Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğümüze, ölüm aylığı bağlandıktan sonraki ikincil işlemleriniz için ise Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA adresine Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile müracaat edilmesi gerekir.

4(b) (BAĞ-KUR) kapsamındaki ölüm aylığı bağlama işlemleri için sigortalının dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerimize Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile müracaat edilmesi gerekir.

 

Gelir/Aylık/Ödenek Talep belgesine;

 

5510 Sayılı Kanuna tabi kamu görevlisi olan (4/c’li) sigortalıların hak sahipleri ile 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi sigortalıların hak sahipleri ise Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA adresine müracaat etmeleri gerekir.

adresi üzerinden başvuru imkanı bulunmaktadır.

Kurumumuz ve MEB ve YÖK arasında yapılan protokol kapsamında öğrenci belgeleri elektronik ortamda temin edilmektedir. Öğrenci belgesinin güncel olup olmadığı konusunda tereddüt edilmesi durumunda hak sahiplerinden talep edilmektedir.

Dul aylığı hangi durumlarda kesilir?

 

Kız ve Erkek Yetimin Aylığının Kesilmesini Gerektiren Haller:

 

 

Malul Erkek Yetimin Aylığının Kesilmesini Gerektiren Haller:

 

 

Anne ve Babanın Yetim Aylığının Kesilmesini Gerektiren Haller:

 

 

#dul maaşı

#ölen babadan dul kızına maaş ne kadar

#ölüm aylığı

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER