Yaş haddinden emekli olacak devlet memuru, en son hangi ayın görev aylığını alabilir?

Yaş haddinden emekli olacak devlet memuru, en son hangi ayın görev aylığını alabilir?

SORU: 4 Temmuz 2019 tarihinde yaş haddinden emekli olacağım, 2018 tarihinden

ve 2019 tarihinden toplam 60 günlük iznimi emekli sürem dolmadan örneğin 20

Haziran 2019 tarihinde kullanmam ve izin bitiminde emekli işleminin başlatılmasını

talep etmem halinde 657 sayılı kanunun 164. maddesi dikkate alınması halinde

15 Temmuz 2019 ve 15 Ağustos 2019 maaşlarımı alabilirmiyim, bu konuda E-posta

adresime bilgi verirseniz çok memnun olurum.

CEVAP: 2008 yılı Ekim ayından önce memurluğa başlamış olanlar 5434

sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kapsamında olurlar.

Memurların görev aylıklarına bağlı olarak da hizmet sürelerinin ne şekilde hesaplanacağı 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Madde 14, Madde 30 ve Madde 31 hükümlerinde belirtilmiş durumdadır. Buradaki hükümler gereği;

- Devlet memurlarının, devlet memuru olarak tanınan sosyal güvenlikle ilişkili

hakları, kesenek ve karşılık alınma ile başlamaktadır. Kesenek % 16 oranı, Karşılık


da % 20 oranı olmaktadır. Her iki orana tekabül eden tutarlar ilgililer adına

görev yaptıkları Kurumlarca Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.KAPAT [X]- Fiili hizmet süresi de tam kesenek, yani görev maaşları esas alınmak suretiyle hem % 16, hem de % 20 oranına tekabül eden tutarın Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi neticesinde çalışılan süre yani çalışılan o ay hizmet olarak kabul edilmektedir. Örnek; 15 Haziran 2019 görev maaşını alacak olan bir kişi adına Kurumunca, Sosyal Güvenlik Kurumuna % 36 oranında kesenek ve karşılık tutarını göndermesi mecbur olduğundan, 15 Haziran 2019 ila 14 Temmuz 2019 tarihine kadar olan süre o kişinin hizmet süresi olur.

- Aybaşlarından sonra vazifeden ayrılanlar için ayrıldıkları ayın tamamı fiili hizmet müddetinden sayılmaktadır. Örnek; 15 Haziran 2018 görev maaşını almış olan bir kişi, görev maaşını aldıktan sonra 16 Haziran 2018 tarihinde görevinden ayrılırsa yine aynı şekilde Klasbahis 15 Haziran 2019 ila 14 Temmuz 2019 arasındaki geçen süresi kişinin hizmeti sayılır.

Ancak, memurluğun sona ereceği yaş haddini aybaşından önce doldurmuş olanlara, takip eden aybaşı için bir görev aylığının ödenmesinin olamayacağını söyleyebiliriz.

Örnek: 4 Temmuz 2019 tarihinde yaş haddinden göreviyle ilişiği kesilen kişiye zaten 15 Haziran 2019 tarihinde görev aylığının ödenmiş olması ve 14 Temmuz 2019 a kadar olan süresi de hizmet olacağından, bu kişiye takip eden 15 Temmuz 2019 görev aylığının ödenmesi olmayacaktır.

Bu kişinin Trbet 15 Temmuz 2019 tarihi, Sosyal Güvenlik Kurumunca kişiye bağlanacak

olan emekli aylığının başlangıç tarihi olur. 5434 madde 91 hükmünde, emekliye

ayrılanlara Sosyal Güvenlik Kurumunca bağlanacak olan aylıkların başlangıç

tarihinin görev aylıklarının kesildiği tarihi takip eden aybaşından başlatılacağı

belirtilmiştir. Sonuç değerlendirmemiz olarak;

Yaş haddinize uğradığınız tarihi takip eden aybaşından, yani 15 Temmuz 2019 tarihinden size Sosyal Güvenlik Kurumu emekli aylığı bağlar. Sosyal Güvenlik Kurumu 15 Haziran 2019 tarihinden 14 Temmuz 2019 tarihine kadar olan süre için Kurumunuzca görev aylığınız ödenmiş olacağından, emeklilik hizmet süresine ekler. Ancak Kurumunuzca yaş haddinize uğradığınız tarihten sonraki 15 Temmuz 14 Ağustos arasını kapsayan görev aylığını ödenmesi mümkün olmaz.

Ayrıca, yıllık izinlerinizin de 4 Temmuz 2019 tarihine kadar kullanılması gerekir, kullanılmadığı takdirde bu tarihten sonar memurlukla ilişiğiniz olmayacağından izin sürelerinizi kullanmadan emekli işlemlerinizin yapılması gerektiğini de söyleyebiliriz.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2020, 10:05


YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER