Hazine arazisi nasıl alınır?

Hazine arazisi nasıl alınır?

Hazine arazisi nasıl alınır?

Hazine arazisi nasıl alınır?

Hazine arazi satın almak isteyen Aresbet kimselerin bir dilekçe ile taşınmaz malın bağlı bulunduğu ilçede ise malmüdürlüğü, İlde ise Defterdarlık  Emlak  Müdürlüğü veya Milli Emlak Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekiyor.


Satın alınmak istenilen Hazineye ait taşınmazın özelliklerinin (ada, parsel,yüzölçüm v.s.) bulunduğu, açık adresini belirtir bir dilekçe ile müracaat edilmesi halinde ihale günü ve saati müracaat edene bildiriliyor.

Taşınmazların satış bedeli, ihale kararının veya satışın uygun görüldüğünün bildirilmesini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde peşin veya taksitle ödenebiliyor. 

Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil ediliyor. 

Bedelin taksitle ödenmesi halinde Betorder idare ile alıcı arasında örneği (Ek-5) de yer alan "Taksitli Satış Sözleşmesi" düzenleniyor, sözleşmenin bir örneği alıcıya veriliyor.

Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2019, 22:06


YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER