İşsizlik Maaşı, Aile Yardımını Almayı Engelliyor Mu?

Memurlara maaşlarının dışında eş ve çocuk durumuna göre aile yardımı ödeniyor. Bu paralar her yıl iki kez maaş katsayısının artmasıyla birlikte

İşsizlik Maaşı, Aile Yardımını Almayı Engelliyor Mu?

Milyonlarca memur işsizlik ödeneği alan bir eşe göre aile yardımı verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Sabah yazarı Faruk Erdem bu konuyu kaleme aldı. Bu konuyla ilgili değerlendirmeler şöyle:

Mevzuat:

25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun "İşsizlik sigortası ile ilgili tanımlar" başlıklı 47 inci maddesinin (h) bendinde; "İşsizlik ödeneği: Sigortalı işsizlere bu Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan parasal ödeme" olarak tanımlanmış bulunmaktadır .Söz konusu ödeneğin, işsiz olan ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu hükümleri uyarınca işsizlik ödeneği almaya müstehak olan kişilere süreli yapılan bir ödemeyi ifade ettiği anlaşılmaktadır.


Her ne kadar 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan (IV) sayılı Sosyal Güvenlik Kurumları cetvelinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü yer alsa da 4447 sayılı Kanun işsizlik ödeneğini bir aylık türü olarak tanımlamamıştır.

Bununla birlikte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesinde yer alan "herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık" deyimi, SSK, Bağ-Kur, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesine göre kurulmuş banka sandıkları veya Emekli Sandığı gibi kurumlardan alınan emekli, malûllük, dul veya yetim aylığı gibi unsurları ifade etmektedir.

Sonuç:

Bu çerçevede, işsizlik ödeneğinin 4447 sayılı Kanun hükümleri uyarınca geçici süreli yapılan bir ödeme unsuru olması ve mevzuatta aylık olarak tanımlanmaması sebebiyle Devlet memuru statüsünde çalışan personelin menfaat karşılığı çalışmayan ve işsizlik ödeneği alan eşi için, 657 sayılı Kanunun 202 nci maddesi uyarınca aile yardımı ödeneğinden faydalanabilmesi mümkün bulunmaktadır. 

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 13:53


YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER