3000 Zabıt Katibi Sınav İlanı Ne Zaman Yayınlanacak? 3000 Zabit Katibi Alım Ne Zaman/Hangi Tarihte Yapılacak? Zabıt Katibi Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Alım bekleyen adaylar Adalet Bakanlığı'nın 3000 Zabıt Katibi için haber bekliyor. Uzun zamandır merakla beklenen alımlar hakkında

3000 Zabıt Katibi Sınav İlanı Ne Zaman Yayınlanacak? 3000 Zabit Katibi Alım Ne Zaman/Hangi Tarihte Yapılacak? Zabıt Katibi Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?
29 Haziran 2016 Çarşamba 01:11

lan ve Bütçe Komisyonu toplantısında 2016'da yapılacak çalışmalar hakkında çeşitli açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ noterlik kanununda yapılması düşünüşen reform, bilirkişilik kanunu düzenlemesi gibi değişiklikler hakkında bilgi verdi. Bozdağ ayrıca 2016 yılı içerisinde zabıt katibi alımı yapacaklarını belirtti. Ayrıca yeni adalet sarayı ile birlikte birçok alanda memur alımı yapacaklarını da sözlerine ekledi. 2016 senesi 3000 zabıt katibi ne vakit alıncak? 3000 adet zabıt katibi memur alımı 2016 senesinin hangi ayında yapılacak? Adalet Bakanlığı doğrulusunda geçen zamanlarda oluşturular açıklama zabıt katibi adaylarını oldukça heyecanlandırmıştı. Haziran ayına kadar 3000 zabıt katibi alımı uygulanacağı ifade edilmişti yalnız Nisan ayına gelinmesine karşın hala bir hareketlilik yok. 

Zabıt katibi alımlarının Haziran 2016’ya kadar tamamlanacağını söyleyen Bozdağ bu alanda büyük eksikliğin olduğunu adalet sistemine geliştirmek için çalışmalara başlandığını ve zabıt katipleri alımlarının yapılacağı tarihi de çok yakın bir zaman içerisinde açıklayacaklarını da belirttiler. Siz değerli kullanıcılarımız da sitemizi sürekli olarak takip ederek alımların ne zaman başlayacağı konusunda bilgi sahibi olabilir, hemen başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bakan Bozdağ, 2002’de 9 bin 349 olan hakim – savcı sayısının şu anda 14 bin 714’e yükseldiğini, yardımcı personel sayısının da aynı dönemde 26 bin 274’ten 58 bin 324’e çıktığını dile getirdi.

Bilindiği üzre zabıt katibi alımları resmi olarak adliyelere yapılmakta ve işte bu yüzden ötürü KPSS puanı ehemmiyet teşkil ediyor.

Çünkü KPSS puanları bilindiği üzre yalnızca İki sene gibi kısa bir müddet için geçerli oluyor.

Adalet Bakanlığı doğrulusunda oluşturular bir açıklama ile 2016 senesi Haziran ayına kadar 3000 adet yeni zabıt katibi alımı uygulanacağının müjdesi verilmişti yalnız öyle olması çok zor görünüyor zira bugün 4 Nisan tirihinde olmamıza karşın Adalet Bakanlığı doğrulusunda bu konuda yeni bir açıklama yok !

ZABIT KATİBİ ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2016 zabıt katibi alımlarının tam anlamıyla hangi tarihte uygulanacağını henüz için kestirmek zor görünüyor.

2954 Bireylik Alım Bakanlık, Ceza ve Tevkif Evleri bünyesine çoğunluklu olarak İnfaz ve Koruma Memuru olmak suretiyle detaylı unvanlarda sözleşmeli personel ilanına çıktı.

Başvurular 4-15 Nisan arasında alıncak Mayıs ve Haziran aylarında sözlü imtihanlar yapılacaktır.

İnfaz Koruma memtümörlerini kilo ve boy ölçümleri 28-29 Nisan’da yapılacak olup sözlü imtihanlar 13 Haziran’dan sonra yapılacaktır.

2016 KPSS Sonuçları 14 Temmuz’da 22 Mayıs’ta yapılacak 2016 KPSS Lisans neticeleri 14 Temmuz’da açıklanacak olup bu tarihe kadar kurumlar isterlerse 2014 KPSS puanıyla personel alımı yapabilecektir.

Dolayısıyla Adalet Bakanlığı da 14 Temmuz’a kadar zabıt katibi alım müracaatlarını gerçekleştirmiş olacaktır.

SONUÇ: Adalet Bakanlığı’nın 2954 şahıslik sözleşme alımından ötürü Zabıt Katibi alım ilanının ve müracaatlarının Haziran ayında olacağını ön görü ediyoruz.

Yani Nisan ve Mayıs aylarında Bakanlıktan alımlar ile ilgili bir dinamiklik olmayacağını düşünüyoruz. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gündeme ilişkin olarak çok önemli açıklamlarda bulundu. Plan ve bütçe komisyonunda yeni dönemde yapılacak olan önemli çalışmalardan bahseden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2016 yılı içerisinde 3 bin zabıt katibi alımının yapılacağını belirtti.  Adli Yardımlaşma Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu tasarı taslakları üzerinde çalıştıklarını kaydeden Bozdağ, bu çalışmalar bittiğinde,siyasi partilerle görüşülerek, üzerinde çalışılacağını ve parlamentoya sevk edileceğini anlattı. Bakan Bozdağ, 2002'de 9 bin 349 olan hakim - savcı sayısının şu anda 14 bin 714'e yükseldiğini, yardımcı personel sayısının da aynı dönemde 26 bin 274'ten 58 bin 324'e çıktığını dile getirdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bu yıl içinde 3 bin zabıt katibi alınacağını açıkladı. Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında 2016'da yapılacak çalışmalar hakkında çeşitli açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ noterlik kanununda yapılması düşünüşen reform, bilirkişilik kanunu düzenlemesi gibi değişiklikler hakkında bilgi verdi. Bozdağ ayrıca 2016 yılı içerisinde Haziran ayına kadar 3 bin zabıt katibi alımı yapacaklarını belirtti. Ayrıca yeni adalet sarayı ile birlikte birçok alanda memur alımı yapacaklarını da sözlerine ekledi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, daha önce 3 bin zabıt katibi alınacağını açıklamıştı ancak hala bir takvim açıklanmadı. 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2016 yılı Şubat ayında, Mecliste yaptığı açıklamada, "Bu yıl içinde 3 bin zabıt katibi alacağız. Haziran'a kadar yapılmasını planlamaktayız. Diğer alanlarda da alımlarımız yıl içerisinde devam edecektir"

 demişti.İ L A N

Adalet Bakanlığından

Bakanlığımızca, ekte mahal ve sayısı belirtilen genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 5-12 dereceli kadrolara, uygulama sınavını yapmak üzere “Sınav Birimi” olarak yetki verilen Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları tarafından yapılacak uygulama sınavı ve Bakanlığımız tarafından yapılacak sözlü sınav ile zabıt kâtipleri arasından unvan değişikliği suretiyle 800 icra kâtibi alınacaktır.

1-) Genel Şartlar

İcra kâtipliği kadrolarına atanmak isteyenlerin İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin ‘İcra kâtipliğine atama şartları’’ başlıklı 3/A maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen;

a) Bakanlık merkez veya taşra kadrolarında fiilen en az bir yıl zabıt kâtibi olarak görev yapmış olmak, (müracaatta bulunacakların asîl memurluğa atanma tarihinden itibaren fiilen 1 yıl süre ile zabıt kâtibi olarak görev yapmaları gerekmektedir.)

b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen metinden daktilo veya bilgisayarla; verilen metne sadık kalınmak ve anlam bütünlüğü korunmak suretiyle, kelime ve cümle tekrarına yer vermeden ve yanlış yazılan kelime sayısı toplam yazılan kelime sayısının yüzde kırkından fazla olmayacak şekilde üç dakikada en az doksan kelime yazmak,

d) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak,

e) Yapılan denetimler sonucunda, hakkında düzenlenen raporların olumlu olması, şartlarını taşımaları gerekmektedir.

2-) Başvuru ve Gerekli Belgeler

Adaylar 04 Nisan 2016-14 Nisan 2016 tarihleri arasında;

İcra kâtipliği sınavı başvuru formu ile birlikte sınav birimine veya sınav evrakının ilgili sınav birimine gönderilmesi için mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına müracaat edeceklerdir.

Mahalli Cumhuriyet başsavcılıkları aracı kılınarak sunulacak başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün DYS üzerinden ve fiziki olarak acele posta servisiyle (APS) ilgili sınav birimine gönderilecektir.

Adaylar sınav izni verilen mahallerden yalnızca birine başvuru yapabileceklerdir. Görev yeri dışında farklı bir komisyon bünyesindeki mahal için de başvuru yapılabilecektir.

 

3-) Uygulama Sınavı, Yeri, Zamanı ve Şekli

İlgili sınav birimleri tarafından belirtilen mahaller için adaylardan şartları taşıyanlara ilişkin uygulama sınavına girmeye hak kazananların listeleri oluşturulacak ve en geç 22 Nisan 2016 Cuma günü ilgili sınav biriminin olduğu adliyenin internet sitesinde ilan edilecektir.

Sınav giriş belgeleri sınav gününe kadar sınav biriminden alınabilecektir.

Uygulama sınavı, ilgili sınav birimlerinde 30 Nisan 2016 Cumartesi günü saat 09.00’da başlayacaktır. Uygulama sınavının belirtilen günde bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Adaylardan, uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen metinden daktilo veya bilgisayarla; verilen metne sadık kalınmak ve anlam bütünlüğü korunmak suretiyle, kelime ve cümle tekrarına yer vermeden ve yanlış yazılan kelime sayısı toplam yazılan kelime sayısının yüzde kırkından fazla olmayacak şekilde üç dakikada en az doksan kelime yazanlar, uygulama sınavında başarılı olmuş sayılacaklardır.

Uygulama sınavı sonucu 09 Mayıs 2016 Pazartesi günü ilgili sınav biriminin olduğu adliyenin internet sitesinden ilan edilecektir.

 

4-) Sözlü Sınava Çağrılacakların Belirlenmesi, Sınav Yeri ve Zamanı

Uygulama sınavında başarılı olanlardan, sınav birimince doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak tercih edilen mahal için ilan edilen kadronun üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

Sözlü sınav Bakanlığımızca yapılacak olup  sözlü sınavın yeri ve zamanı ayrıca bildirilecektir.

5-) Sözlü Sınava Gireceklerden İstenecek Belgeler

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 16 Mayıs 2016 Pazartesi gününe kadar;

a) 6x9 cm ebadında iki adet fotoğraf,

b) Mal Bildirimi Formu,

c) Arşiv araştırmasına esas olmak üzere ilgilinin fotoğrafını ve imzasını taşıyan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

d) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı, sınav birimine teslim edecekler veya bu ilanın 2 nci maddesindeki esaslara göre göndereceklerdir.

6-) Sözlü Sınav Konuları

Sözlü sınavda Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen genel kültür ve genel yetenek konuları ile genel hukuk bilgisi, icra ve iflâs hukuku ile kalem mevzuatından soru sorulacaktır.

 

7-) Başarı Listelerinin Oluşturulması

Sözlü sınav sonucu en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere sıraya konularak her bir mahal için ayrı ayrı sözlü sınav başarı listesi oluşturulacaktır.

Daha sonra sözlü sınav da başarılı olup en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere her bir mahal için ayrı ayrı nihai başarı listesi düzenlenecektir. Bu liste düzenlenirken hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ile adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlanarak; diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanacak ve nihai başarı listesi Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. 

8-) Atamaların Yapılması

Bakanlık tarafından başarılı olanlar ilan edilen kadrolara atanacaktır.

Duyurulur. 

EKİ1- Sınav İzni Verilen Mahaller,

         2- İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği,

         3- İcra Kâtipliği Sınavı Başvuru Formu,

         4- Mal Bildirimi Formu,

            5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. 

TBMM'de Adalet Bakanlığı'nın bütçesi görüşmeye başlandı. Bakanlığın hayata geçirmeyi planladığı projeler ile ilgili bilgi veren Bakan Bozdağ, yeni dönemde Adli Zaman Yönetimi uygulamasına geçileceğini belitti. Kurulacak takip sistemi ile geciken dosyaların kısa sürede sonuçlandırılacağını ifade eden Bozdağ, 2016 yılında 3 bin yeni zabıt katibi alınacağını, alım işlemlerinin Haziran ayına kadar tamamlanacağını,  Bakanlığın diğer alanlarda da personel alımına ihtiyacı doğrultusunda devam edeceğini kaydetti. 

Bekir Bozdağ, 2016 yılı içerisinde istinaf mahkemelerinin kurulacağını, uzun yıllardır üzerinde çalışıldığını ama bir türlü hayata geçirilmediğini, bu yıl mutlaka hayata geçirileceğini belirtti.  Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2002'den bu yana Adalet Sarayları'nı da yenileyerek hizmete daha uygun hale getirdiklerini, merdiven altı hizmet veren adaley saraylarının artık yerini daha güzel yapılara bıraktığını belirtti. 2002 yılından bu yana 216 adalet sarayının inşaatının tamamlanarak hizmete girdiğini belirtti.  

Adli yargı mahkeme sayısının aynı süreçte 3 bin 581'den 6 bin 54'e yükseldiğine dikkati çeken Bozdağ, personeli çoğaltmak suretiyle yargıdaki işleri hızlandırdıklarını belirtti. Bozdağ, bu yıl içinde 3 bin zabıt katibi alınacağını bildirerek, "Haziran'a kadar yapılmasını planlamaktayız. Diğer alanlarda da alımlarımız yıl içerisinde devam edecektir" dedi.Kimler Zabıt Katibi Olabilir?

Zabıt katibi olmak için bilgisayar sertifikasına sahip olmanız gerekir. KPSS'den en az 70 puan alma koşulu olan zabıt katipliği, çok fazla başvuru alan bir meslek. Örneğin kılavuzda yer alan bir bilgi:

En az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

Arşiv araştırması sonucunda olumlu çıkmak, göreve engel akıl hastalığının bulunmaması, kamu haklarından mahrum olmamak gibi şartlar da Zabıt Katibi Memuru olurken aranan şartlardan.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.