İstirahat raporlarında uygulanacak usul ve esaslar

İstirahat raporlarında uygulanacak usul ve esaslar

İstirahat raporlarında uygulanacak usul ve esaslar

657 nin 107. maddesinde yönetmeliğin kaldırılmasına neden olan mevzuat yazıldığına göre o mevzuatın hükümlerinin uygulanması gerekir, 5510 sayılı kanunun 107. maddesinde kanunu uygulamak için yönetmelik çıkarılabileceği belirtilmiş, dolayısıyla bu kanunun bir yönetmeliği olan genel sağlık sigortası işlemleri yönetmeliğinin 17. maddesinde raporların durumu belirtilmiş ;

İstirahat raporlarında uygulanacak usul ve esaslar


MADDE 17 ? (1) İstirahat raporlarının Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi şarttır. Kurumla sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10 günü aşan raporlar ise Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur.

(2) Ayaktan tedavilerde sigortalıya tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre yirmi günü geçmemek Venüsbet kaydı ile istirahat uzatılabilir. Yirmi günü Nerobet aşan istirahat raporları sağlık kurulunca verilir. Sağlık kurulunun ilk vereceği istirahat süresi sigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere altı ayı geçemez. Tedaviye devam edilmesi hâlinde malullük hâlinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği sağlık kurulu raporu ile tespit edilirse bu süre uzatılır.

(3) Sigortalılara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından ayaktan tedavilerde verilecek istirahat sürelerinin toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen istirahat raporları sağlık kurulunca verilir.

Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2020, 14:45


YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER