Madende Hayatını Kaybedenlerin Yakınlarının Kamuda İstihdamı İle İlgili Duyuru

Devlet Personel Başkanlığı maden kazalarında hayatını kaybeden sigortalıların yakınlarının kamuda istihdamına ilişkin duyuru yayımladı.

Madende Hayatını Kaybedenlerin Yakınlarının Kamuda İstihdamı İle İlgili Duyuru
banner90

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken hazırlanan Kömür ve Linyit Madenlerinin Yer Altı İşlerinde Meydana Gelen İş Kazası Sonucunda Hayatını Kaybeden Sigortalıların Yakınlarının Kamuda Sürekli İşçi Kadrolarına Atanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar 21/05/2018 tarih ve 30427 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

? Düzenleme, 10/6/2003 (dahil) tarihi ile 13/5/2014 tarihi arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazaları sonucunda hayatını kaybeden sigortalıların eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisini kapsamaktadır.

? İstihdam hakkı sahipliğini belirleme görevi Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığındadır.

? İstihdam başvuruları, iş kazasının meydana geldiği ildeki sosyal güvenlik il müdürlüğüne yapılacaktır.

? Bir başkasının bakımına muhtaç olacak derecede engelli olanlar, kısmi zamanlı veya geçici süreli görevler hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, malullük, yaşlılık veya emeklilik aylığı alanlar, 45 yaşını doldurmuş olanlar (bu yaşın altında kimsenin olmaması durumu hariç) ve terör örgütleriyle irtibatı olanlar istihdam hakkından faydalanamayacaktır.

?İş kazasının meydana geldiği illerde valinin görevlendirdiği vali yardımcısı başkanlığında; çalışma ve iş kurumu il müdürü, sosyal güvenlik il müdürü ile defterdar veya bunların yardımcılarından oluşan istihdam hak sahipliği tespit komisyonu kurulacaktır.


?Hak sahipleri arasında ihtilafın ortaya çıkması durumunda, istihdam hakkının kim tarafından kullanılacağına istihdam hak sahipliği tespit komisyonu tarafından karar verilecektir.

?İstihdam hakkı sahiplerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca isimleri bildirilenlerin atama teklifleri, il tercihleri de göz önünde bulundurularak Devlet Personel Başkanlığınca kura usulü ile yapılacaktır.

?Atama teklifi gerçekleştirilenlerin sınav şartı hariç Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikteki şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmaları atandığı kurumlarca yapılacaktır.

? Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının sonuçlanmasından itibaren 30 gün içinde, atanma şartlarını taşımaları kaydıyla ilgililerin atamaları kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak ve atama onayları ilgililere tebliğ edilecektir.

? Atama onayını tebellüğ eden hak sahipleri aynı yerde bir göreve atanmaları halinde ertesi gün, başka yerdeki bir göreve atanmaları halinde ise 15 günlük mehil müddetini müteakip göreve başlamak zorundadır. Bu süreler içinde işe başlamayanlar ile atama onayı alındığı tarihten sonra atanma hakkından yazılı başvuru ile feragat edenlerin atama onayları iptal edilecektir. Bu şekilde göreve başlama öncesi atama onayının iptal edilmesi halinde istihdam hakkı ortadan kalkacaktır.

?Ayrıca, göreve başlamayı müteakip askerlik ve doğum hariç olmak üzere sözleşmesi herhangi bir sebeple sona erenler, bu Usul ve Esaslara göre yeniden başvuruda bulunamayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2018, 10:18


YORUM EKLE
YORUMLAR
Att
Att - 3 yıl Önce

İnşAllah işe yerleşince düzgün çalışırlar. Çok görüyor ve duyuyoruz. İşe bile gelmeden maaş alanlar var. Allah istismarın hertürlüsğnden korusun.

LİYAKAT
LİYAKAT - 3 yıl Önce

LİYAKATIN A..KODUNUZ

SIRADAKİ HABER