MEMURLARIN TERFİ TARİHİNİN DEĞİŞTİĞİ HALLER

Devlet memuriyetine girenlerin kazanılmış hak aylık terfi tarihi esas itibariyle memuriyete giriş tarihleri olurken bazı hallerde bu terfi tarihleri değişebilmektedir.

MEMURLARIN TERFİ TARİHİNİN DEĞİŞTİĞİ HALLER
banner90

Kazanılmış hak aylık seviyesi bakımından kademe ilerlemesi yapmaya hak kazanılan tarih aynı zamanda Devlet memurları için terfi tarihi sayılmaktadır. (kıdem yılı terfi tarihi, emekli keseneğine esas kademe terfi tarihi hariç)

Memurun terfi tarihinin değişmesi; memuriyette değerlendirilecek hizmetinin varlığı, aylıksız izin kullanma durumu, üst öğrenim bitirme durumu ve memuriyete yeniden dönme gibi hallere bağlı olarak değişebilmektedir.

İntibak nedeniyle terfi tarihinde değişme

Üst öğrenimi tamamladıkları için haklarında intibak işlemi yapılan memurların kazanılmış hak aylık terfi tarihleri bazen değişebilmektedir.

Üst öğrenimi bitirmesi nedeniyle memur hakkında intibak işlemi yapılırken, emsal uygulamasından hareket edilmekte ve memur kazanılmış hak aylığı bakımından en çok emsalinin ulaştığı seviyeye yükselebilmektedir. Öte yandan, intibak işleminde memurun emsalinden daha aşağı seviyede kalması ise mümkündür.

Bu kapsamda intibak işlemi yapılırken emsaline takılan memurun terfi tarihi genellikle değişmekte ve yeni terfi tarihi emsalinin terfi tarihi ile aynı olmaktadır. Öte yandan, intibak işlemlerinde emsal uygulamasına takılmayanların terfi tarihleri ise değişmemektedir.

Kullanılan izinler nedeniyle terfi tarihinin değişmesi

Devlet memurlarının kullandığı izinler (bazı aylıksız izin halleri hariç) kademe ilerlemesinde dikkate alındığından memurun terfi tarihini etkilememekte; aylıksız izin hallerinden bazıları ise Betticket href="https://fearbet.com/tr/betticket/" class="tb_df_url">Betticket memurun terfi tarihini etkileyebilmektedir.

a-Aşağıda sayılan aylıksız izin süreleri, bu sürelere ilişkin borçlanma yapılmış olsun veya olmasın, görevine dönen memurun kademe ilerlemesinde değerlendirildiğinden, (arada çalışılmayan başka bir süre yoksa) memurun terfi tarihini etkilemez.

*Askerlikte geçen aylıksız izin süresi.

*Kendisi veya eşi doğum yaptığı için kullanılan aylıksız izin süresi.


*Zorunlu yer değiştirmeye tabi eşinin atandığı yere (1. ve 2. derece kalkınmada öncelikli yerler hariç) atanamadığı için kullanılan aylıksız izin süresi.

*Yabancı devletlerin resmî kurumlarında veya uluslararası kuruluşlarda görevlendirildiği için kullanılan aylıksız izin süresi.

*Teşkilat kanunlarındaki özel düzenlemeler kapsamında aylıksız izinli sayılarak başka kurumlarda görevlendirildiği için kullanılan aylıksız izin süresi.

b-Yukarıda sayılanlar dışında kalan aylıksız izin süreleri ise memurun kademe ilerlemesinde değerlendirilmediğinden, bu izinlerin süresine bağlı olarak memurun göreve döndükten sonraki ilk terfi tarihi değişebilir.

Memuriyet dışı hizmetler nedeniyle terfi tarihinin değişmesi

Memuriyete girmeden önce veya memuriyetten ayrı kalınan dönemde, özel sektörde veya serbest olarak geçirilen hizmet sürelerinin bazıları memurların kademe ilerlemesinde değerlendirilmekte olup, değerlendirilen sürenin tam yıldan az veya fazla olması memurun terfi tarihi değiştirmektedir.

Bu kapsamda;

-Teknik hizmetler sınıfına girenlerin, teknik alandaki memuriyet dışı hizmetlerinin (en çok 16 yılın) 3/4’ü

-Sağlık hizmetleri sınıfına girenlerin, sağlık alandaki memuriyet dışı hizmetlerinin (en çok 16 yılın) 3/4’ü

-Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin, memuriyet dışı serbest avukatlık hizmetlerinin (en çok 16 yılın) 3/ 4’ü

-Basın kartı sahibi gazetecilik yaparak memurluğa girenlerin, meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartıyla, gazetecilik yaparak geçirdikleri sürelerin (en çok 16 yılın) 3/4’ü

-Milli Eğitim Bakanlığında memuriyete girenlerin özel okullarda öğretmen veya yönetici olarak geçirdikleri sürelerin (en çok 18 yılın) 2/3’ü

kademe ilerlemesinde dikkate alınmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2018, 03:26


YORUM EKLE
YORUMLAR
Zafer ÖZDEMİR
Zafer ÖZDEMİR - 4 yıl Önce

Her bölüme 3/4 oranında kademe ve derecede çalıştığı yıllara göre terfi verilirken VHKİ ve Memurlar bu haklardan muaf tutulmuştur.Bu haksız uygulama hala devam etmektedir.

SIRADAKİ HABER