Ödenek nedir?

Kadrolu öğretmenim. Bir ihtilafta kefil olduğum için ödeneğime bankaca bloke koyulmuş. Bankaya gittim, icra dairesinin işi olduğunu, onların kararı olduğunu söylediler. İcra dairesine gittim. “Ödenek konusu belirsiz, yasada açıklık yok, bu nedenle uyguluyoruz” dediler. Yasada ödenek konusunda hüküm yok mu? U.B.

Ödenek nedir?

Kadrolu öğretmenim. Bir ihtilafta kefil olduğum için ödeneğime bankaca bloke koyulmuş. Bankaya gittim, icra dairesinin işi olduğunu, onların kararı olduğunu söylediler. İcra dairesine gittim. “Ödenek konusu belirsiz, yasada açıklık yok, bu nedenle uyguluyoruz” dediler. Yasada ödenek konusunda hüküm yok mu? U.B.

Doğrusu okuyucumun durumunda tartışılacak husus, yapılan işin ödenek üzerine koyulmuş haciz olup olmadığı çünkü her kısıtlama artık bloke diye niteleniyor ve bu ad altındaki tüm paraya el koyuluyor. Bir kimsenin malvarlığı içinde olan parasının tümüne el koyulmaz. Bu uygulama icra dairesinden geldiğine göre haciz tatbikidir. Hacizler de belli kurallara tabidir. Bazı mallar hiç haczedilemez, bazıları kısmen haczedilebilir.

Okuyucumun bahsettiği olay ödenek. Peki ödeneklerin tamamı haczedilebilir mi? Bizim yasamızda bir hüküm var; ‘kısmen haczi kabil olan şeyler.’ Cümle şu: “Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra müdürünce lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczedilebilir.”

Şimdi buna göre tahsisata haciz tatbik edilir mi? Evet, dörtte birinden az olmamak kaydı ile haciz tatbik edilir, uygulamada yüzde yirmi beşine haciz tatbik edilmektedir. Peki yukarıya aldığım İcra İflas Kanunu’nun 83’üncü maddesinde geçen tahsisat kelimesinin karşılığı ne? Tahsisat, Arapça dilinden Türkçe’mize geçmiştir.

Türk Dil Kurumu’na göre, tahsisat kelimesinin anlamı “Bir kimseye, bir kuruluş veya topluluğa ayrılmış para, ödenek”tir. Yani hukukumuzda ödenek (tahsisat) de kısmen haczi kabil varlıklardandır. Okuyucumun bu bilgi ile icra müdürlüğüne başvurmasında yarar görürüm.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER