ÖSYM'den sınava girecek adaylara önemli uyarı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)  Başkanlığınca, sınavlara girecek adayların fiziksel özelliklerini doğrulamak  amacıyla biyometrik yöntemlerle de kimlik doğrulaması yapılabilecek.

ÖSYM'den sınava girecek adaylara önemli uyarı
banner90

ÖSYM Başkanlığı tarafından hazırlanan "Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, adayların ve sınav görevlilerinin sınav binalarına giriş koşullarına ilişkin usul ve esaslarda bazı değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda, yönetmeliğin 3'üncü maddesine "biyometrik doğrulama" başlıklı bent eklendi. Söz konusu bentte, "Biyometrik doğrulamanın, aday ve görevlilerin fiziksel özelliklerini doğrulamak üzere geliştirilmiş bilgisayar kontrollü, otomatik sistemler kullanılarak yapılan kimlik tespitini" ifade ettiği belirtildi.Yapılan düzenlemeyle adaylar, ÖSYM Başkanlığınca yapılan sınavlara, kimlik belgesi ve ÖSYM sisteminden alacakları fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi ile girecek. Üzerinde adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ve geçerlik süresi bitmiş pasaportları kabul edilmeyecek. Biyometrik yöntemlerle de kimlik doğrulaması yapılabilecek.

GÖREVLİLER KARTLARINI GÖRÜNÜR ŞEKİLDE TAŞIYACAK

Görevli olması sebebiyle sınav süresince sınav yapılan bina ve salonlara girmek isteyenler, sorulmaksızın kimlik ve görevlendirme belgelerini ibraz etmekle yükümlü olacak. Sınav görevlilerinin kimlik doğrulaması da biyometrik yöntemlerle gerçekleştirilebilecek.Ayrıca sınav görevlileri, kimlik ve görevlendirme belgelerini sınav günü yanlarında bulundurmak, binaya girişte görevlilere ibraz etmek, sınav görevli kartını da sınav süresince görünür bir şekilde yakalarında taşımak zorunda olacak.Adaylar sınav binalarına güvenlik görevlilerince elle, teknik cihazlarla aranılarak ve sınav görevlilerince kimlik belgesi ve sınava giriş belgesi kontrol edilerek alınacak.

BELGESİZ ADAYLAR SINAV BİNASINA ALINMAYACAK


Adaylar, sınava girebilmek için kimlik belgesi ve sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmak ve görevlilerce istendiğinde göstermek zorunda olacak. Kendisini tanıtıcı kimlik belgesi ve sınava giriş belgesi olmayan adaylar sınav binasına alınmayacak ve sınava giremeyecek. Her ne sebeple olursa olsun sınava alınmış olsa bile kimlik belgesi ve sınava giriş belgesi yanında olmadığı tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacak.Sınav binalarında adayların yanlarında sadece sınava giriş ve kimlik belgesi ve ÖSYM kararıyla sınav salonuna girmesine izin verilen alet/cihazlar bulunabilecek. Adayların, yanlarında her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, anahtarlık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya ve metal içerikli eşyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kağıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar ile sınav binalarına girmesine izin verilmeyecek.Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav sırasında ya Betvole da sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacak. Ancak sağlık kurulu raporu ile kanıtlanmış hastalığı olanların ÖSYM'nin iznine tabi ilaç ve gıdalar bu kapsamın dışında tutulacak.Sınav görevlileri, sınava giren adayın sınava giriş belgesi ile salon tutanağında fotoğrafı bulunan aday olup olmadığını kontrol edecek. Sınava girecek adayın ise yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık Betvole olacak. Adayın, sınava giriş belgesindeki ve salon tutanağındaki fotoğrafına benzerliği konusunda bir kuşku oluşması halinde "kimliği kuşkulu aday" işlemi yapılacak.Sınav görevlisi, sınava giren adayın sınava giriş belgesi ile salon tutanağında fotoğrafı bulunan kişi olmadığı konusunda kesin bir yargıya varırsa, bina sınav sorumlusu ile binadaki güvenlik görevlilerine durumu bildirecek, olay sınavda kullanılan salon tutanağına işlenecek, aday ve yerine giren kişinin kimlik ve adres bilgileri tespit edilerek haklarında iki nüsha tutanak tutulacak ve adayın sınavı iptal edilecek.Tutanağın bir nüshası ve kişi, güvenlik görevlilerine teslim edilerek, aday ve yerine giren kişi hakkında yasal işlem başlatılacak. Tutanağın ikinci nüshası ise ÖSYM Başkanlığına gönderilecek. Kişi sınav sorularını görmüş ise sınav bitene kadar sınav binasından çıkartılmayacak.

SINAV BİTENE KADAR SALONDAN ÇIKILAMAYACAK

Sınav sırasında sağlık kurulu raporu ile tuvalet ihtiyacını karşılamak zorunda olan adaylar hariç olmak üzere her ne sebeple olursa olsun adaylar tuvalet ve benzeri ihtiyaçları için kısa bir süre için de olsa sınav salonundan çıkamayacak. Sınav salonundan çıkan aday ise kesinlikle bir daha sınav salonuna alınmayacak. Sağlık nedeniyle sınav süresince tuvalet ihtiyacı olanlar, bu durumlarını belirtir geçerli sağlık kurulu raporunu ilgili sınava ait kılavuzda belirtilen sürede ÖSYM Başkanlığa bildirmek zorunda olacak. Bu durumda olan adaylar kendilerinin ayrı bir salonda sınava alınmalarını talep edebilecek. Durumunu bildirmeyen adayların da sınav salonları görevliler tarafından değiştirilmeyecek.Sınav başlamadan önce salon başkanı ve gözetmenlerce adayların kimlik ve sınava giriş belgeleri kontrol edilecek. Sınava giriş belgeleri kontrol edilirken her adayın yüzüne iyice bakılarak adayı belgelerdeki fotoğraflar ve kimlik belgesindeki fotoğrafla karşılaştırmaları sınav güvenliği açısından zorunlu olacak. Bu iki belge yanında bulunmayan aday sınav salonuna alınmayacak.

SINAV DÜZENİNİ BOZAN KİŞİLERE TUTANAK DÜZENLENECEK

Sınav esnasında sınav düzenini bozan, sınav evrakını alan, yırtan, çalan veya tam teslim etmeyen adaylar da salon başkanı ve bina sınav sorumlusu tarafından tutanak düzenlenerek sınav salonundan çıkarılacak ve sınavdan çıkma yasağı süresince bina sınav sorumlusu odasında bekletilecek. Gerekli görülmesi halinde güvenlik görevlisinin nezaret etmesi sağlanacak. Bu kişiler hakkında 6114 sayılı Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılacak.Sınav görevlilerinin ise sınav binalarına giriş kurallarına aykırı davranışları olması durumunda aykırılığın niteliğine göre süreli veya süresiz görev tercihi yapmaları kısıtlanacak ve görev puanı kesintisi yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2019, 00:20


YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER